Home

In 1990 startte onze praktijk voor Kinder- en Jeugdfysiotherapie. De bedoeling was een praktijk op te zetten vanuit de ideologie dat een kind en jeugdige een geheel eigen, aan zijn leeftijd en sociale situatie aangepaste, benadering behoeft.
In de belevingswereld van het kind moet therapie een vorm van sport of spel zijn. Dit vereist een omgeving die aan het kind is aangepast en het kind uitdaagt tot motorische leermomenten, die zijn niveau verhogen en die het plezier aan bewegen geven.

SAMSUNG DIGIMAX A503De behandelsituatie moet flexibel zijn en de ouders moeten er van verzekerd zijn dat de kwaliteit gewaarborgd is.
Ons team bestaat dan ook uit gekwalificeerde kinderfysiotherapeuten. Vrijwel vanaf het begin zijn we binnen onze praktijk een samenwerking aangegaan met een praktijk voor kinderergotherapie, zodat motorische problemen die bij deze discipline thuishoren ook onder ons dak behandeld kunnen worden.

de fysiotherapeut